Please Note: Gozonews.Com is now simply Gozo.News - Kindly update your bookmarks and links - Existing Gozonews.Com links should continue to function correctly

Power suspensions in Ghajnsielem Ghasri, Gharb and Qala

Email item Email item Print item Print item

Power suspensions in Ghajnsilem Ghasri, Gharb and QalaEnemalta have advised that there will be scheduled power suspensions in Ghajnsielem, Ghasri, Gharb and Qala, Gozo, on Tuesday, the 22nd of May.

The following areas will be affected by these scheduled power suspensions:

Ghajnsielem 10.00am-1.00pm: TRIQ RAYMOND CARUANA, TRIQ GUZEPPI CAUCHI, TRIQ PATRI FRANGISK CAUCHI, TRIQ FILFLA, TRIQ PATRI ODORIK GRIMA, TRIQ IL- GUDJA, TRIQ IL- HAMRI, SQAQ IL-HAMRI 3, SQAQ IL-HAMRI 5 ,TRIQ KEMMUNA, TRIQ KEMMUNETT, TRIQ SANT’ANTNIN, TRIQ TA’ WIED MARTIN, TRIQ IZ- ZEWWIEQA and TRIQ MALTA.

Ghasri 8.30am-3.30pm: TRIQ TA’ WIED IL-MIELA, TREJQET SAN PUPULJU, TREJQET DUN GUZEPP CASSAR and TREJQET ID- DEHRA.

Gharb 8.30am-3.30pm: TRIQ TA’ WIED IL-MIELA.

Qala 8.00am-10.00am: TRIQ IT- TMIENJA W GHOXRIN TA’ APRIL 1688, TRIQ IL- BELVEDER, PJAZZA L- ISQOF MIKIEL BUTTIGIEG, TRIQ L- ISQOF MIKIEL BUTTIGIEG, TRIQ L- IMGARR, TRIQ L- INDIPENDENZA, TRIQ IL- PAPA PIJU IX, TRIQ IL- PAPA PIJU XII, TRIQ PATRI GUZEPP PORTELLI, TRIQ IR- REBHA, PJAZZA R- REPUBBLIKA, TRIQ SAN FRANGISK, TRIQ SAN GUZEPP, PJAZZA SAN GUZEPP, TRIQ LORD STRICKLAND, TRIQ IT- TEMPJU, TRIQ IL- WARDIJA, TRIQ IL- BARBAGANN and TRIQ TA’ GRUNJU.

  • Permalink: Power suspensions in Ghajnsielem Ghasri, Gharb and Qala
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *