Please Note: Gozonews.Com is now simply Gozo.News - Kindly update your bookmarks and links - Existing Gozonews.Com links should continue to function correctly

Tour of the Holy Land being organised by Il-Hagar Museum, Gozo

Email item Email item Print item Print item

Tour of the Holy Land being organised by Il-Hagar Museum, GozoA 9-day tour to the Holy Land is being organised by Il-Hagar Museum in Victoria, Gozo and will be led by Mgr. Joseph Farrugia, the Museum Curator. The tour will take place between the 28th of February and the 9th of March.

The following is the full programme in Maltese.

Il-Hagar Special Tours

Disat ijiem fl-Art Imqaddsa u s-Sinaj ma’ Monsinjur Guzeppi Farrugia Arcipriet ta’ San Gorg (1998-2007) u Ghalliem fl-Universita’ u s-Seminarju

28 ta’ Frar – 9 ta’ Marzu 2014

Il-Gimgha, 28 ta’ Frar 2014 Fl-4.30am nitilqu mill-Ajruport ta’ Tel Aviv lejn il-Muntanja Tabor u zjara fis-Santwarju tat-Trasfigurazzjoni. Ikel u mbaghad ninzlu Nazaret fejn inzuru l-Bazilika tal-Annunzjazzjoni, fejn niccelebraw il-Quddiesa, id-Dar ta’ San Guzepp u l-Knisja Ortodossa tal-Arkanglu Gabrijel. Ikel u rqad f’Nazaret.

Is-Sibt, 1 ta’ Marzu 2014 Breakfast. Nitilqu lejn Tiberija u l-Gholja tal-Beatitudnijiet. Inzuru s-Santwarju tat-Tkattir tal-Hobz, fejn ikollna l-Quddiesa, u tal-Primat ta’ Pietru. Zjara f’Kafarnahum u d-Dar ta’ Pietru. Ikel. Naqsmu l-Bahar tal-Galilija u nissoktaw lejn ix-Xmara Gordan fejn Gesu’ tghammel minn Gwanni l-Battista. Zjara fis-Santwarju ta’ Kana. Ikel u rqad f’Betlehem.

Il-Hadd, 2 ta’ Marzu 2014 Breakfast. Zjara fil-Bazilika tat-Twelid ta’ Gesu’ u, wara l-Quddiesa, inzuru wkoll is-Santwarju tal-Grotta tal-Halib. Ikel. Zjara fis-Santwarju tar-Rghajja u l-Knisja Ortodossa ta’ San Gorg f’Bejt Galal u mbaghad nitilqu lejn Ghajn Karim fejn inzuru s-Santwarju tat-Twelid ta’ San Gwann Battista u s-Santwarju tal-Vizitazzjoni tal-Vergni Marija lil Elizabetta. Ikel u rqad f’Betlehem.

It-Tnejn, 3 ta’ Marzu 2014 Breakfast. Tluq kmieni lejn il-Bahar l-Ahmar, b’waqfiet f’Geriko, fil-Qumran tal-Esseni, il-Bahar il-Mejjet. Wasla fil-belt ta’ Eilat. Ikel. Nissoktaw it-Triq lejn l-Egittu, naqsmu l-fruntiera ghas-Sinaj. Ikel u rqad.

It-Tlieta, 4 ta’ Marzu 2014 Fil-ghodi kmieni nitilghu l-Gholja tas-Sinaj fejn nassistu ghat-tlugh impressjonanti tax-xemx. Inzuru l-Monasteru Ortodoss ta’ Santa Katerina fejn hemm l-eqdem ikoni ta’ Kristu u tal-Madonna. B’San Gorg hdejha u San Pietru. Ikel. Tluq lejn Eilat. Ikel u rqad.

L-Erbgha, 5 ta’ Marzu 2014 Breakfast. Nitilqu lejn Gerusalemm b’waqfa biex inzuru l-Fortizza ta’ Masada. Wasla f’Gerusalemm. Ikel. Inzuru l-Gholja taz-Zebbug bis-Santwarju tal-Axxensjoni u l-knejjes tal-Passjoni tal-Mulej, is-Santwarju Ortodoss tal-Qabar tal-Vergni Marija u l-Bazilika tal-Getsemani fejn naghmlu talb u adorazzjoni ta’ Ras ir-Randan.

Il-Hamis, 6 ta’ Marzu 2014 Breakfast. Fil-ghodu kmieni nzuru l-Bazilika tal-Qabar ta’ Kristu u tal-Golgota u diversi santwarji taghha. Ikel. Zjarat fic-Cenaklu, fis-Santwarju tat-Tlugh tal-Vergni Mqaddsa fis-Sema, il-Kwartier tal-Armeni u l-Bieb ta’ Gaffa.

Il-Gimgha, 7 ta’ Marzu 2014 Breakfast. Naghmlu l-Via Sagra tul il-Via Dolorosa. Hin liberu. Ikel. Inzuru l-Knisja Krocjata ta’ Sant’Anna, l-Ghadira ta’ Siloam u l-Hajt tal-Punent fejn jiltaqghu jitolbu l-Lhud. Ikel u rqad.

Is-Sibt, 8 ta’ Marzu 2014 Breakfast Zjata fil-Muzew Lhudi ta’ Yad Vashem. Ikel. Inzuru Lidda u s-Santwarju Ortodoss tal-Qabar ta’ San Gorg. Possibilment nassistu ghad-Dhul tal-Patrijarka fis-Santu Sepulkru. Tluq lejn l-Ajruport f’Tel Aviv, u minn hemm lejn Maltafejn naslu .

Jista’ jkun hemm xi tibdil fil-programm skond il-bzonn. Il-hinijiet jinghataw waqt il-pellegrinagg.

Prezz €1475: Il-prezz jinkludi: (1) Disat ijiem full board, irqad fi kmamar ta’ tnejn f’hames lukandi. Single suppl: €320. (2) Taxxi kollha tal-ajruporti u tal-fruntiera ma’ l-Egittu (3) Trasport bil-coach air-conditioned deluxe. (4) Biljetti tad-dhul kullimkien, hlief ghal Masada. (5) Gwida lokali.

TOUR LEADER U ANIMATUR SPIRITWALI: Mons Farrugia Guzeppi, Arcipriet ta’ San Gorg (1998-2007), Ghalliem tat-Teologija fl-Universita’ ta’ Malta u fis-Seminarju ta’ Ghawdex, President tal-Kummissjoni tal-Konferenza Episkopali ‘Malta fl-Ewropa’, Project Coordinator tal-Muzew Il-Hagar | Heart of Gozo.

Ghal aktar informazzjoni: Monsinjur Farrugia: curator@heartofgozo.org.mt / josephmfarrugia@gmail.com / 99829191 Amministratur, Il-Muzew Il-Hagar: info@heartofgozo.org.mt / 79058305

  • Permalink: Tour of the Holy Land being organised by Il-Hagar Museum, Gozo
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *