Please Note: Gozonews.Com is now simply Gozo.News - Kindly update your bookmarks and links - Existing Gozonews.Com links should continue to function correctly

Grandparents Day celebrations taking place in Gozo this Sunday

Email item Email item Print item Print item

Grandparents Day celebrations taking place in Gozo this SundayA reminder that this Sunday, the 12th of is Grandparents Day, with celebrations planned to take place in Malta and Gozo.

Celebrations in Gozo will take place on Sunday, starting at 9.00am until 5.00pm, in the Villa Rundle Gardens, Victoria, where the Gozo Branch of the Foundation, have organised a marathon of activities by Gozitan talent, through the day for the whole family, under the direction of George Mizzi.

At 7.00pm on Sunday evening also in the gardens, there will be a ‘Musical Cultural Evening,’ for which many guest personalities will attend. The whole day is aimed at something for all the family to enjoy and everyone, of every age, are invited to attend.

This special day was created by ‘Nanniet Malta’s’ Founder President. Philip M Chircop, who was inspired by Pope Francis’ speech to millions of Youths at World Youth Forum in Brazil (July 2013).

It will be celebrated on the second Sunday in October, as enacted by the Maltese Parliament, following a motion proposed by the Grandparents Malta Foundation, which was voted favourably and unanimously on the 12th of March, 2014.

The Gozo Branch of Nanniet Malta was inaugurated last November, during a Thanksgiving Mass, celebrated by the Bishop of Gozo, Mgr Mario Grech, at the Sannat Parish Church.

The full programme of celebrations is shown in Maltese below;

Il-Programm ta’ Attivitajiet – “Jum in-Nanniet” 2014

Il-Hadd, 12 t’Ottubru – “Jum in-Nanniet”-

Quddiesa ta’ Radd il-Hajr fil-Knisja Parrokkjali Santa Venera

fid- 9.00 ta’ filghodu (trasmessa direttament fuq TVM2)

celebrata mill-Isqof Charles Scicluna, bil-partecipazzjoni distinta tal-

President ta’ Malta u l-iSpeaker tal-Parlament Malti

GHALL-TRASPORT DIRETT (wara l-Quddiesa) GHAL GHAWDEX

(CEMPLU 21334557 – 79047546 – 79212038)

Il-Hadd, 12 t’Ottubru – ESKLUSSIVAMENT f’GHAWDEX

Programm ta’ Attivitajiet gewwa l-Gonna ta’ Villa Rundle

organizzat mill-Fergha t’Ghawdex – (Direzzjoni – George Mizzi) Maratona ta’ TALENT minn ARTISTI GHAWDXIN

mid-9 ta’ FILGHODU sal-5 ta’ FILGHAXIJA KANT, ZFIN u WIRJIET, fost HAFNA IKTAR DIVERTIMENT GHALL-FAMILJA KOLLHA

Serata MUZIKO-KULTURALI fis-7 ta’ filghaxija fit-Teatru ta’ Villa Rundle

Jigu nawgurati l-Innijiet u Kanzunetti kantati min-Neputijiet u n-Nanniet

Il-Gimgha, 17 t’Ottubru fl-10 ta’ filghodu

Sessjoni Specjali tal-PARLAMENT fil-Belt Valletta

ghan-Nanniet u n-Neputijiet, fil-Bini tal-Parlament

taht il-presidenza ta’ Dott. Anglu Farrugia, Speaker tal-Parlament Malti,

u bil-partecipazzjoni attiva ta’ bosta Nanniet, Neputijiet, Ministri,

Membri tal-Parlament u persuni distinti ohrajn.

Is-Sibt, 18 t’Ottubru fis-6.30 ta’ filghaxija

Quddiesa ta’ Radd il-Hajr fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu,

trasmessa direttament fuq TVM2.

Inizjattivi ohra – ZJARAT FID-DJAR TA’ L-ANZJANI f’Malta u Ghawdex.

In-Nanniet u n-Neputijiet huma mhegga biex jattendu u jgibu lill-familjari u l-hbieb.

  • Permalink: Grandparents Day celebrations taking place in Gozo this Sunday
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *